Projekt „Festiwal Zorzy Polarnej” jest poświęcony geografii, przyrodzie i dziedzictwu kulturowemu obszarów położonych poza kręgiem polarnym: Skandynawii, w tym zwłaszcza Laponii, oraz Arktyce Wysokiej (Grenlandia, Svalbard).Jest to coroczny cykl wielu imprez, trwający blisko cztery miesiące (z reguły od końca listopada do końca marca roku następnego), przeznaczonych dla osób w każdym wieku: dzieci, dorosłych oraz seniorów. Szczególną wagę przykładamy do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaniedbanymi środowiskowo.

Saamowie – rdzenni mieszkańcy Północnej Europy

Założyciele Stowarzyszenia TRAKT od wielu lat interesują się życiem i kulturą Saamów – rdzennych mieszkańców Laponii. Z naszej wieloletniej pasji narodził się projekt im poświęcony. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowania dzieci  i młodzieży problematyką ludów rdzennych, a w szczególności narodem Saamów, zamieszkującym północną część Półwyspu Skandynawskiego – Laponię oraz Półwysep Kolski. Przedsięwzięcia projektowe obejmują szereg działań o charakterze edukacyjno – artystycznym:
– prezentacje poświęcone kulturze i życiu codziennemu narodu Saami,
– konkursy plastyczne dla dzieci „W krainie 8 pór roku – u Saamów w Laponii”,
– wystawy artefaktów kultury Saamów ze zbioru autorów projektu,
– wystawy rysunków,
– wystawy fotograficzne.

Książka za Książkę

Projekt „Książka za Książkę” to inicjatywa służąca rozwijaniu idei książki aktywnej. Polega na wymianie książek używanych  pomiędzy uczestnikami wydarzenia. W Projekcie nie chodzi o pozbycie się starych, zniszczonych książek, lecz o przekazanie ciekawych pozycji, które następnie mogą być wybrane przez inne osoby, uczestniczące w wydarzeniu. Podczas wymiany dopuszczalne jest również przynoszenie książek dla powiększenia księgozbioru projektu. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do czytelnictwa, dzielenia się swoją własnością, ale także ochrona środowiska naturalnego poprzez wielokrotne wykorzystywanie książek przez  czytelników. Szczegółowe informacje o terminie wymiany publikujemy na Facebook Stowarzyszenia TRAKT.