73237082_102229411215389_3453586892090507264_n

Stowarzyszenie TRAKT zajmuje się szeroko pojętą działalnością w zakresie rozwoju kreatywności oraz aktywności twórczej społeczeństwa w obszarze kultury, turystyki, wychowania i edukacji. Jesteśmy szczególnie nastawieni na pracę z dziećmi i młodzieżą oraz seniorami, chociaż nasze działania adresujemy do osób w każdym wieku. Inicjujemy, wspieramy, propagujemy oraz prowadzimy inicjatywy kulturalne, edukacyjne i społeczne na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Nasze działania służą również uwrażliwianiu społeczeństwa na kulturę, sztukę i problemy środowiska naturalnego, a także  promocji tolerancji oraz budzeniu i rozwijaniu wrażliwości i szacunku dla odmienności kulturowej i etnicznej. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, prelekcje, a także organizujemy konkursy, imprezy masowe, projekcje filmów, sympozja, spotkania, festiwale. Zajmujemy się ponadto inną działalnością kulturalną, oświatową i edukacyjną, promującą i rozwijającą kreatywność oraz aktywność twórczą. Naszymi najważniejszymi projektami są: Festiwal Zorzy Polarnej, „Saamowie – rdzenni mieszkańcy Północnej Europy”, Kultury, Eko – TRAKT.

WŁADZE:

Emilia Heljasińska Schmidt – PREZES ZARZĄDU

Dariusz Schmidt – SEKRETARZ

Anna Ejnik – CZŁONEK ZARZĄDU

Stowarzyszenie TRAKT

09-400 Płock
ul. Stanisława Wyspiańskiego 34
stowarzyszenie@trakt.info.pl

Numer KRS    0000805537   
NIP 7743250637  REGON 38465553900000

Strona internetowa utworzona w ramach zadania publicznego – Centrum Ekonomii Społecznej „SPUTNIK” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”