Festiwal Zorzy Polarnej

Projekt „Festiwal Zorzy Polarnej” jest poświęcony geografii, przyrodzie i dziedzictwu kulturowemu obszarów położonych poza kręgiem polarnym: Skandynawii, w tym zwłaszcza Laponii, oraz Arktyce Wysokiej (Grenlandia, Svalbard).Jest to coroczny cykl wielu imprez, trwający blisko cztery miesiące (z reguły od końca listopada do końca marca roku następnego), przeznaczonych dla osób w każdym wieku: dzieci, dorosłych oraz seniorów. Szczególną wagę przykładamy do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaniedbanymi środowiskowo.

Wśród aktywności festiwalowych są m.in. warsztaty edukacyjno – artystyczne, pokazy multimedialne, wystawy i konkursy plastyczne, projekcie filmów fabularnych i dokumentalnych, spotkania z podróżnikami i artystami, warsztaty fotograficzne, czy wystawy artefaktów ludów rdzennych. Zasięg naszych działań nie granicę się tylko do Polski, lecz wykraczają one za granicę. Co roku bierze w nich udział co najmniej 2 500 uczestników, zaś ostatnia edycja zgromadziła ich ponad 4 000. 

Patronat honorowy nad tymi działaniami sprawowali (m.in.): Ambasada Republiki Finlandii, Ambasada Szwecji, Ambasada Królestwa Norwegii, Ambasada Republiki Czeskiej, Ambasada Królestwa Dani oraz Prezydent Miasta Płocka, zaś naukowy: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania osób w każdym wieku, zwłaszcza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zjawiskiem zorzy polarnej, zdobycie przez nich wiedzy o geografii, przyrodzie i kulturze obszarów położonych poza kręgiem polarnym, zwłaszcza Laponii, a także Arktyki Wysokiej (Svalbard, Grenlandia). Oprócz walorów artystycznych dążymy do popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego poprzez poznanie legend, mitów i bajek o Aurora Borealis, a także budzenia wrażliwości i szacunku dla odmienności kulturowej narodów żyjących w rejonie jej występowania. Projekt służy ponadto rozwojowi aktywności twórczej uczestników oraz aktywizacji społeczności lokalnej wokół problematyki skandynawskiej i arktycznej. Przyczynia się do budowaniu lokalnej sieci porozumienia instytucji, organizacji społecznych i osób prywatnych oraz do podnoszenia efektywności ich współdziałania dla dobra dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie TRAKT

09-400 Płock
ul. Stanisława Wyspiańskiego 34
stowarzyszenie@trakt.info.pl

Numer KRS    0000805537   
NIP 7743250637  REGON 38465553900000

Strona internetowa utworzona w ramach zadania publicznego – Centrum Ekonomii Społecznej „SPUTNIK” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”