Konkurs plastyczny „Reni i Ferek w naszym ZOO”

Konkurs plastyczny „Reni i Ferek w naszym ZOO” powrót 8 grudnia 2019 r. na spotkaniu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku został ogłoszony werdykt Jury w konkursie plastycznym „Reni i Ferek w naszym ZOO”. Dlaczego konkurs miał taki tytuł? Ponieważ w płockim ZOO mieszkają renifery. Hodowlę reniferów fińskich leśnych rozpoczęto tutaj w roku 2015, kiedy …